Понеділок 15 Квітень 2024   Українська  /   Русский       Пошук    

Сердитий боржник. Милосердний самарянин

Один із апостолів, Петро, звернувся одного разу до Ісуса Христа з таким запитанням:

- Вчителю, якщо мене хтось постійно ображає, то скільки разів я маю пробачати йому? Чи не так, досить пробачити йому сім разів?

Але Христос відповів:

- Ні, не сім разів, а сімдесят сім разів треба прощати! Ось послухайте, – продовжував Господь, – як треба прощати образи один одному: «У одного царя було багато боржників, і він побажав дізнатися, хто скільки йому винен. Подивилися по запису, виявилося, що один слуга винен йому дуже багато грошей і давно вже не віддає боргу.

Біблія в оповіданнях для дітей

Тоді цар наказав:

– Продайте все майно цього боржника, його дружину та дітей та стягніть з нього борг.

Боржник прибіг до царя, упав у ноги і так благав його:

- Почекай ще трохи, добродію, може я зберуся з силами і віддам свій обов'язок.

Побачивши його сльози, цар змилувався над ним і пробачив йому весь обов'язок.

Що ж зробив цей прощений? Він одразу вирушив до одного товариша, який був винен йому зовсім небагато грошей, схопив, душив його, кажучи:

- Віддай мені все, що маєш!

Тоді товариш упав до його ніг і благав:

- Потерпи, і я все віддам тобі!

Але жодні благання не могли пом'якшити його серце. Він відвів його до судді та посадив у в'язницю.

Скоро про це дізнався цар і дуже розгнівався. Він звелів покликати цього злого, немилосердного слугу і сказав йому:

- Негідна і зла людина! Ти заборгував мені багато грошей, і, проте, коли ти почав просити, я вибачив тобі весь обов'язок. Чому ж і ти не вчинив так само з товаришем, який був винен тобі зовсім небагато?

І ось, розгніваний цар наказав посадити його до в'язниці і тримати доти, доки не сплатить весь борг».

Закінчивши розповідь, Христос додав:

– Также и Отец Мой Небес­ный не про­стит вам ваши грехи, ваши дур­ные дела, если вы сами от всего сердца не про­стите тех, кто вас обидел.

Біблія в оповіданнях для дітей

Одни люди спра­ши­вали Хри­ста искренно, а дру­гие лице­мерно, с жела­нием обви­нить Его в каком-нибудь непра­виль­ном ответе. Так, одна­жды, один зако­но­учи­тель, испы­ты­вая Иисуса, задал Ему каверз­ный вопрос:

– Учи­тель, что мне сде­лать, чтобы насле­до­вать жизнь вечную?

Хри­стос ответил:

– Ты же зна­ешь, что напи­сано в законе. Что об этом ты прочитал?

Закон­ник ответил:

– Воз­люби Гос­пода Бога тво­его всем серд­цем твоим, всей душой твоей, всей силой и всем разу­мом твоим, и ближ­него тво­его, как самого себя.

– Ты пра­вильно отве­тил, – ска­зал ему Иисус, – посту­пай так, и будешь иметь жизнь вечную.

Но учи­тель закона всё равно хотел ули­чить Хри­ста в каком-нибудь непра­виль­ном ответе и спро­сил с лукавством:

– А кто мой ближний?

На это Гос­подь отве­тил прит­чей, неболь­шим рассказом:

«Один путе­ше­ствен­ник шёл через дре­му­чий лес. По дороге на него напали раз­бой­ники. Они огра­били его, избили и оста­вили едва живым.

После по этой дороге про­хо­дил свя­щен­ник, но он не пожа­лел несчаст­ного и не захо­тел помочь ему, а про­сто про­шёл мимо, не желая терять время.

Немного погодя про­хо­дил цер­ков­ный при­служ­ник – левит. Он тоже уви­дел лежав­шего и сто­нав­шего путе­ше­ствен­ника, но, боясь раз­бой­ни­ков, поспе­шил дальше и не ока­зал ему помощи.

Нарешті з'явився третій мандрівник. Це був самарянин, людина чужа і навіть ворог юдеїв. Він побачив пограбовану і побиту людину і зглянувся на нещасного; він перев'язав його рани, посадив на свого осла і привіз до найближчого готелю. Там самарянин дав грошей хазяїнові готелю і сказав йому:

– Подбай, будь ласка, про цього бідняка, а коли я повертатимуся, то ще дам грошей на витрати».

Біблія в оповіданнях для дітей

Милосердний самарянин

Христос закінчив розповідь, а всі, хто оточував Його, стояли і плакали, слухаючи цю сумну історію. І справді, нещасна, пограбована, вся в крові, людина лежить, покинута в темному лісі. Повз нього проходять свої, але поспішають піти геть і не хочуть допомогти йому. Але зовсім чужа людина з добрим серцем пожалів його.

Тоді Ісус Христос спитав вчителя закону:

- Як ти думаєш, хто з цих трьох був ближнім потерпілому від розбійників?

– Той, хто допоміг йому, – відповів законник.

– То йди, і ти роби так само! – сказав Господь.

Вчиняйте і все так, як цей милосердний самарянин, тоді Господь Бог дасть вам Царство Небесне.