П'ятниця 12 Липень 2024   Українська  /   Русский       Пошук    

Кафи́сма тре́тяя

Псало́м 17

 

В коне́ц, отро́ка Госпо́дня Дави́да,
я́же глагола́ Господе́ві словеса́ пíсні сея́ в день,
во́ньже ізба́ви єго́ із рук всіх вра́гов єго́
і із руки́ Сау́ля, і рече́:

 

2 Возлюблю́ Тя, Го́споди, крíпости моя́.

3 Госпо́дь – утвержде́ніє моє́, і прибíжище моє́, і ізбави́тель мой. Бог мой, помо́щник мой, і упова́ю Нань. Защити́тель мой, і рог спасе́нія моє́го, і засту́пник мой.

4 Хваля́, призову́ Го́спода і от враго́в мої́х спасу́ся.

5 Одержа́ша м’я бо́лізні сме́ртния, і пото́ци беззако́нія см’ято́ша м’я.

6 Бо́лізні а́дови обийдо́ша м’я, предвари́ша м’я сíті сме́ртния.

7 І внегда́ скорбíти ми, призва́х Го́спода і ко Бо́гу моє́му возва́х. Усли́ша от Це́ркве святи́я Своє́я глас мой, і вопль мой пред Ним вни́йдет во у́ші Єго́.

8 І подвиже́ся, і трепе́тна бисть земля́, і основа́нія гор см’ято́шася і подвиго́шася, я́ко прогніва́ся на́ ня Бог.

9 Взи́де дим гнíвом Єго́ і огнь от лица́ Єго́ воспла́нется, у́глія возгорíшася от Не́го.

10 І приклони́ небеса́, і сни́де, і примра́к под нога́ма Єго́.

11 І взи́де на Херуви́м, і летí, возлетí на кри́лу вíтреню.

12 І положи́ тму за кров Свой, о́крест Єго́ селе́ніє Єго́, те́мна вода́ во о́блаціх возду́шних.

13 От облиста́нія пред Ним о́блаци пройдо́ша, град і у́гліє о́гнено.

14 І возгримí с небесе́ Госпо́дь, і Ви́шній даде́ глас Свой.

15 Пусти́ стрíли – і разгна́ я. І мо́лнія умно́жи – і см’яте́ їх.

16 І яви́шася істо́чници во́днії, і откри́шася основа́нія вселе́нния от запріще́нія Твоє́го, Го́споди, от дхнове́нія ду́ха гнíва Твоє́го.

17 Посла́ с ви́ше і прия́ть м’я, восприя́ть м’я от вод мно́гих.

18 Ізба́вит м’я от враго́в мої́х си́лних і от ненавидя́щих м’я, я́ко укріпи́шася па́че мене́.

19 Предвари́ша м’я в день озлобле́нія моє́го, і бисть Госпо́дь утвержде́ніє моє́.

20 І ізведе́ м’я на широту́, ізба́вит м’я, я́ко восхотí м’я.

21 І возда́сть ми Госпо́дь по пра́вді моє́й і по чистотí ру́ку моє́ю возда́сть ми.

22 Я́ко сохрани́х пу́ті Госпо́дня і не нечествова́х от Бо́га моє́го.

23 Я́ко вся судби́ Єго́ пре́до мно́ю, і оправда́нія Єго́ не отступи́ша от мене́.

24 І бу́ду непоро́чен с Ним, і сохраню́ся от беззако́нія моє́го.

25 І возда́сть ми Госпо́дь по пра́вді моє́й і по чистотí ру́ку моє́ю пред очи́ма Єго́.

26 Со преподо́бним преподо́бен бу́деши, і со му́жем непови́нним – непови́нен бу́деши,

27 і с ізбра́нним – ізбра́н бу́деши, і со стропти́вим – разврати́шися.

28 Я́ко Ти лю́ди смире́нния спасе́ши і о́чі го́рдих смири́ши.

29 Я́ко Ти просвіща́єши світи́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвіща́єши тму мою́!

30 Я́ко Тобо́ю ізба́влюся от іскуше́нія і о Бо́зі моє́м прелíзу стíну.

31 Бог мой – непоро́чен путь Єго́, словеса́ Госпо́дня раждеже́на, защити́тель єст всім упова́ющим Нань.

32 Я́ко кто бог, ра́зві Го́спода? Іли́ кто бог, кро́мі Бо́га на́шего?

33 Бог препояса́яй м’я си́лою і положи́ непоро́чен путь мой.

34 Соверша́яй но́зі мої́, я́ко єле́ні, і на висо́ких поставля́яй м’я.

35 Науча́яй ру́ці мої́ на брань, і положи́л єси́ лук мíдян ми́шця моя́.

36 І дал ми єси́ защище́ніє спасе́нія, і десни́ца Твоя́ прия́ть м’я, і наказа́ніє Твоє́ іспра́вит м’я в коне́ц, і наказа́ніє Твоє́ – то м’я нау́чит.

37 Ушири́л єси́ стопи́ моя́ по́до мно́ю, і не ізнемо́жесті пле́сні мої́.

38 Пожену́ враги́ моя́, і пости́гну я, і не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются.

39 Оскорблю́ їх, і не возмогу́т ста́ти, паду́т под нога́ма мої́ма.

40 І препояса́л м’я єси́ си́лою на брань, сп’ял єси́ вся воста́ющия на́ м’я под м’я.

41 І враг мої́х дал ми єси́ хребе́т, і ненавидя́щия м’я потреби́л єси́.

42 Возва́ша, і не бі спаса́яй, ко Го́споду – і не услиша́ше їх.

43 І істню́ їх, я́ко прах пред лице́м вíтру, я́ко бре́ніє пу́ті погла́жду їх.

44 Ізба́виши м’я от преріка́нія людíй, поста́виши м’я во главу́ язи́ком. Лю́діє, ї́хже не вíдях, поработа́ша ми.

45 Во слух у́ха усли́шаша м’я, сино́ве чу́ждії солга́ша ми.

46 Сино́ве чуждíї обетша́ша і охромо́ша от стезь свої́х.

47 Жив Госпо́дь і благослове́н Бог. І да вознесе́тся Бог спасе́нія моє́го!

48 Бо́же, да́яй отмще́ніє мні і повину́яй лю́ди под м’я,

49 ізбави́телю мой от враг мої́х гнівли́вих, от воста́ющих на́ м’я вознесе́ши м’я, от му́жа непра́ведна ізба́виши м’я.

50 Сего́ ра́ди ісповíмся Тебí во язи́цех, Го́споди, і íмені Твоє́му пою́,

51 велича́я спасе́нія царе́ва і творя́ ми́лость христу́ Своє́му Дави́ду і сíмені єго́ до вíка.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

Псало́м 18

 

Псало́м Дави́дов. В коне́ц

 

2 Небеса́ повіда́ют сла́ву Бо́жію, творе́ніє же ру́ку Єго́ возвіща́єт твердь.

3 День дне́ві отрига́єт глаго́л, і нощ но́щі возвіща́єт ра́зум.

4 Ні сут рíчи, ні словеса́, ї́хже не сли́шатся гла́си їх.

5 Во всю зе́млю ізи́йде віща́ніє їх, і в конця́ вселе́нния глаголи́ їх. В со́лнці 1 положи́ селе́ніє Своє́,

6 і той, я́ко жени́х, ісходя́й от черто́га своє́го, возра́дуєтся, я́ко ісполи́н тещи́ путь.

7 От нача́тка небе́с ісхо́д єго́, і стріте́ніє єго́ до конца́ небе́с, і ність, íже укри́єтся теплоти́ єго́.

8 За́кон Госпо́день непоро́чен – обраща́яй душа́. Свіди́телство Госпо́днє вíрно – умудря́ющеє младе́нця.

9 Оправда́нія Госпо́дня пра́ва – веселя́щая се́рдце. За́повідь Госпо́дня свíтла – просвіща́ющая о́чі.

10 Страх Госпо́день чист – пребива́яй во вік вíка. Судби́ Госпо́дня íстинни – оправда́ни вку́пі,

11 вожделíнни па́че зла́та і ка́мене че́стна мно́га і сла́ждша па́че ме́да і со́та.

12 І́бо раб Твой храни́т я, внегда́ сохрани́ти я – воздая́ніє мно́гоє.

13 Гріхопаде́нія кто разумíєт? От та́йних мої́х очисти́ м’я

14 і от чу́ждих пощади́ раба́ Твоє́го, а́ще ми не одолíют. Тогда́ непоро́чен бу́ду і очищу́ся от гріха́ вели́ка.

15 І бу́дут во благоволе́нії словеса́ уст мої́х, і поуче́ніє се́рдца моє́го пред Тобо́ю ви́ну, Го́споди, Помо́щниче мой і Ізбави́телю мой!

 

Псало́м 19

 

В коне́ц, псало́м Дави́дов

 

2 Усли́ши тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́ти тя ім’я́ Бо́га Іа́ковля.

3 Посли́ ти по́мощ от свята́го, і от Сіо́на заступи́ тя.

4 Пом’яни́ вся́ку же́ртву твою́, всесожже́нія твоя́ ту́чна бу́ди.

5 Дажд ти Госпо́дь по се́рдцу твоє́му і весь совíт твой іспо́лни.

6 Возра́дуємся о спасе́нії Твоє́м і во ім’я́ Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Іспо́лни Госпо́дь вся проше́нія твоя́.

7 Ни́ні позна́х, я́ко спасл єст Госпо́дь христа́ Своє́го, усли́шит єго́ с небесе́ свята́го Своє́го, в сила́х спасе́ніє десни́ця Єго́.

8 Сíї на колесни́цах, і сíї на ко́нех, ми же во ім’я́ Го́спода Бо́га на́шего призове́м.

9 Тíї сп’я́ти би́ша і падо́ша, ми же воста́хом і ісправи́хомся!

10 Го́споди, спаси́ царя́ і усли́ши ни, во́ньже а́ще день призове́м Тя!

 

Псало́м 20

 

Псало́м Дави́дов

 

2 Го́споди, си́лою Твоє́ю возвесели́тся цар і о спасе́нії Твоє́м возра́дуєтся зíло.

3 Жела́ніє се́рдца єго́ дал єси́ єму́ і хотíнія устну́ єго́ нíси лиши́л єго́.

4 Я́ко предвари́л єси́ єго́ благослове́нієм благости́нним, положи́л єси́ на гла́ві єго́ віне́ц от ка́мене че́стна.

5 Живота́ проси́л єст от Тебе́, і дал єси́ єму́ долготу́ дній во вік вíка.

6 Ве́лія сла́ва єго́ во спасе́нії Твоє́м, сла́ву і велелíпіє возложи́ши нань.

7 Я́ко даси́ єму́ благослове́ніє во вік вíка, возвесели́ши єго́ ра́достію с лице́м Твої́м.

8 Я́ко цар упова́єт на Го́спода і ми́лостію Ви́шняго не подви́жется.

9 Обря́щися рука́ Твоя́ всім враго́м Твої́м, десни́ца Твоя́ обря́щи вся ненавидя́щия Тебе́.

10 Я́ко положи́ши їх, я́ко пещ о́гнену, во вре́м’я лица́ Твоє́го. Госпо́дь гнíвом Свої́м см’яте́т я, і сність їх огнь.

11 Плод їх от земля́ погуби́ши, і сíм’я їх – от сино́в человíческих.

12 Я́ко уклони́ша на́ Тя зла́я, поми́слиша совíти, ї́хже не возмого́ша соста́вити.

13 Я́ко положи́ши я хребе́т во ізби́тціх Твої́х, уготова́єши лице́ їх.

14 Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твоє́ю, воспоє́м і поє́м си́ли Твоя́.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

Псало́м 21

 

В коне́ц, о заступле́нії у́тренем, псало́м Дави́дов

 

2 Бо́же, Бо́же мой, во́ньми ми, воску́ю оста́вил м’я єси́? Дале́че от спасе́нія моє́го словеса́ гріхопаде́ній мої́х.

3 Бо́же мой, воззову́ во дні, – і не усли́шиши, і в но́щі – і не во безу́міє мні.

4 Ти же во свято́м живе́ши, хва́ло Ізра́їлева.

5 На́ Тя упова́ша отци́ на́ші. Упова́ша, – і ізба́вил єси́ їх.

6 К Тебí возва́ша – і спасо́шася, на́ Тя упова́ша – і не постидíшася.

7 Аз же – єсм черв, а не члове́к, поноше́ніє члове́ком і уничиже́ніє люде́м.

8 Всі, видя́щії м’я, поруга́ша ми ся, глагола́ша устна́ми, покива́ша гла́вою:

9 «Упова́ на Го́спода, – да ізба́вит ї, да спасе́т єго́, – я́ко хо́щет єго́!»

10 Я́ко Ти єси́ істо́ргий м’я із чре́ва, упова́ніє моє́ от со́сцу ма́тере моє́я.

11 К Тебí приверже́н єсм от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моє́я – Бог мой єси́ Ти.

12 Не отступи́ от мене́, я́ко скорб близь, я́ко ність помога́яй ми.

13 Обийдо́ша м’я те́лци мно́зі, ю́нци ту́чнії одержа́ша м’я.

14 Отверзо́ша на́ м’я уста́ своя́, я́ко лев, восхища́яй і рика́яй.

15 Я́ко вода́ ізлія́ся, і разсипа́шася вся ко́сті моя́, бисть се́рдце моє́, я́ко воск, та́яй посре́ді чре́ва моє́го.

16 Ісше́, я́ко ску́дель, крíпость моя́, і язи́к мой прильпе́ горта́ні моє́му, і в персть сме́рти свел м’я єси́.

17 Я́ко обидо́ша м’я пси мно́зі, сонм лука́вих одержа́ша м’я, іскопа́ша ру́ці мої́ і но́зі мої́.

18 Ізчето́ша вся ко́сті моя́, тíї же смотрíша і презрíша м’я.

19 Разділи́ша ри́зи моя́ себí, і о оде́жді моє́й мета́ша жре́бія.

20 Ти же, Го́споди, не удали́ по́мощі Твоє́я от мене́, на заступле́ніє моє́ во́ньми.

21 Ізми́ от ору́жія ду́шу мою́, і із руки́ пе́сія єдиноро́дную мою́.

22 Спаси́ м’я от уст лвов, і от рог єдиноро́жд смире́ніє моє́.

23 Повíм ім’я́ Твоє́ бра́тії моє́й, посре́ді Це́ркве воспою́ Тя!

24 Боя́щіїся Го́спода, восхвалíте Єго́. Все сíм’я Іа́ковле, прославíте Єго́. Да убої́т же ся от Не́го все сíм’я Ізра́їлево.

25 Я́ко не уничижи́, ні негодова́ моли́тви ни́щаго, ні отврати́ лице́ Своє́го от мене́, і єгда́ воззва́х к Не́му, услиша́ м’я.

26 О Тебí похва́ла моя́, во Це́ркві вели́ці ісповíмся Тебí, моли́тви моя́ возда́м пред боя́щимися Єго́.

27 Ядя́т ни́щії і наситя́тся, і восхва́лят Го́спода взиска́ющії Єго́, – жи́ва бу́дут се́рдца їх во вік вíка.

28 Пом’яну́тся і обратя́тся ко Го́споду всі ко́нци земля́, і поклоня́тся пред Ним вся оте́чествія язи́ков,

29 я́ко Госпо́днє єст Ца́рствіє, і Той облада́єт язи́ки.

30 Ядо́ша і поклони́шася всі ту́чнії земля́. Пред Ним припа́дут всі, низходя́щії в зе́млю, і душа́ моя́ Тому́ живе́т!

31 І сíм’я моє́ поработа́єт Єму́, возвісти́тся Господе́ві род гряду́щий.

32 І возвістя́т пра́вду Єго́ люде́м роди́мим, ї́хже сотвори́ Госпо́дь.

 

Псало́м 22

 

Псало́м Дави́дов

 

1 Госпо́дь пасе́т м’я, і нічто́же м’я ли́шит.

2 На мíсті зла́чні, та́мо м’я всели́, на водí поко́йні воспита́ м’я.

3 Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви м’я на стезя́ пра́вди íмени ра́ди Єго́.

4 А́ще бо і по́йду посре́ді сíні сме́ртния, не убою́ся зла, я́ко Ти со мно́ю єси́, жезл Твой і па́лица Твоя́, та м’я утіши́ста.

5 Уготова́л єси́ пре́до мно́ю тра́пезу сопроти́в стужа́ющим ми, умасти́л єси́ єле́ом главу́ мою́, і ча́ша Твоя́ упоя́ющая м’я, я́ко держа́вна.

6 І ми́лость Твоя́ пожене́т м’я вся дні живота́ моє́го, і всели́ти ми ся в дом Госпо́день в долготу́ дній.

 

Псало́м 23

 

Псало́м Дави́дов, во єдину́ от субо́т

 

1 Госпо́дня єст земля́ і ісполне́ніє єя́, вселе́нная і всі, живу́щії на ней.

2 Той на мо́рях основа́л ю єст і на ріка́х уготова́л ю єст.

3 Кто взи́йдет на гору́ Госпо́дню? Іли́ кто ста́нет на мíсті свято́м Єго́?

4 Непови́нний рука́ма і чи́стий се́рдцем, íже не прия́т  на су́є душа́ своє́я, і не кля́тся ле́стію íскренему своє́му.

5 Сей при́ймет благослове́ніє от Го́спода і ми́лостиню от Бо́га, Спа́са своє́го.

6 Сей род íщущих Го́спода, íщущих лица́ Бо́га Іа́ковля.

7 Возмíте, вра́та, кня́зі ва́ша, і возмíтеся, вра́та вíчная, і вни́дет Цар сла́ви.

8 Кто єст сей Цар сла́ви? Госпо́дь крíпок і си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ні.

9 Возмíте, вра́та, кня́зі ва́ша, і возмíтеся, вра́та вíчная, – і вни́дет Цар сла́ви.

10 Кто єст сей Цар сла́ви? Госпо́дь си́лам, – Той єст Цар сла́ви.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

По тре́тієй кафи́смі

 

Трисвято́є і по О́тче наш. Тропарí покая́нні:

Смире́нную мою́ ду́шу во грісе́х жи́тіє все іжди́вшую посіти́, Го́споди, і, я́ко блу́дницу, прийми́ і спаси́ м’я.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху.

Ослабле́н єсм сном уни́нія і помрача́юся лíностію гріхо́вною, но восія́й світ покая́нія і просвіти́ ми зрак ми́сленний, Просвіти́телю душ на́ших, Хри́сте Бо́же.

І ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Сло́во О́тчеє, Христа́ Бо́га на́шего іс Тебе́ вопло́щшеєся разумíхом, Богоро́дице Дíво, Того́ моли́ спасти́ ду́ші на́ша.

Го́споди, поми́луй (четирдеся́т).

 

Моли́тва тре́тяя

 

Присносія́тельноє і Пресвíтлоє Пра́вди Со́лнце, Хри́сте Бо́же наш! Пло́тію восія́вий во тмі невидíнія на́шего і ко зрíнію непристу́пния Ти сла́ви вся призва́вий! Іспали́ огне́м Твоє́го непостижи́маго Божества́ вся́ку во мні неісто́вния ве́щі зло́бу, стрíли лука́ваго раждеже́нния погаси́, возсія́й в се́рдці моє́м Твоє́го Богоразу́мія Світ і отверзи́ о́чі мої́ ко Єва́нгелских Ти про́повідей разумíнію і ко позна́нію чуде́с Твої́х. Всади́ в м’я і блаже́ннних Твої́х за́повідей страх, да вся пло́тьскія по́хоті попра́вши, в духо́вном жи́тії поживу́, вся ко Твоє́му благоуго́дію і смиренномудрству́ющи, і творя́щи. Я́ко Благослове́н єси́ во вíки віко́в. Амíнь.