Понеділок 15 Квітень 2024   Українська  /   Русский       Пошук    

Чин ка́ко подоба́єт пíти Псалти́р на єди́ні

А́ще ієре́й, глаголе́т: Благослове́н Бог наш, всегда́, ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м.

А́ще ли ні, рці со умиле́нієм:

За моли́тв Святи́х Оте́ц на́ших, Го́споди Ісу́се Хри́сте, Си́не Бо́жий, поми́луй нас. Амíнь.

Ца́рю Небе́сний, Утіши́телю, Ду́ше І́стинний, ве́зде сий, і вся ісполня́яй. Сокро́вище благи́х, і жи́зні Пода́телю, прийди́ і всели́ся в ни, і очи́сти ни от вся́коя скве́рни, і спаси́, Бла́же, душа́ на́ша.

Святи́й Бо́же, Святи́й Крíпкий, Святи́й Безсме́ртний, поми́луй нас (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Пресвята́я Тро́йце, поми́луй нас. Го́споди, очи́сти гріхи́ на́ша. Влади́ко, прости́ безако́нія на́ша. Святи́й, посіти́, і ісціли́ не́мощі на́ша, І́мени Твоє́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

О́тче наш, íже єси́ на небесе́х, да святи́тся Ім’я́ Твоє́, да при́йдет Ца́рствіє Твоє́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небесí і на землí. Хліб наш насу́щний, дажд нам днесь. І оста́ви нам долги́ на́ша, я́ко і ми оставля́єм должнико́м на́шим. І не воведи́ нас во іскуше́ніє, но ізба́ви нас от лука́ваго.

Я́ко Твоє́ єст Ца́рство, і си́ла, і сла́ва, во вíки. Амíнь.

Тропарí, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго отвíта недоумíюще, сíю Ти моли́тву, я́ко Влади́ці, грíшнії раби́ прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху.

Лю́ди согрíшшая не пре́зри, Го́споди, со слеза́ми припада́ющих Ти, поми́луй я́ко Благ, і за́ ни моля́щуюся прийми́ Богоро́дицу, і Тою́ ущедри́ мир ненача́ющійся. Ти бо єси́ Бог наш, Єди́н Чловеколю́бец.

І ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Надія́ніє ми́ру Благослове́нная Богоро́дице Дíво, Твоє́ єди́но стра́шноє заступле́ніє і по́мощі про́сим: умилосерди́ся на безпомо́щния лю́ди, умоли́ Всеми́лостиваго Бо́га ізба́витися душа́м на́шим от вся́каго прегріше́нія, Єди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (двана́десят).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Прийдíте, поклонíмся Царе́ві на́шему Бо́гу.

Прийдíте, поклонíмся Христу́ Царе́ві і на́шему Бо́гу.

Прийдíте, поклонíмся і припадíм Само́му Христу́ Царе́ві і на́шему Бо́гу.

 

Моли́тва Свято́й Живонача́лной Тро́йці

 

Всесвята́я Тро́йце, Бо́же і Содíтелю всего́ ми́ра! Поспіши́ і напра́ви се́рдце моє́, нача́ти с ра́зумом і кончи́ти дíли благи́ми богодухнове́нния сíя Кни́ги, я́же Дух Святи́й усти́ Дави́довими ізрече́, і ї́хже ни́ні хощу́ глагола́ти аз недосто́йний. Разумíя же своє́ невíждество, припада́я молю́ Ти ся, прося́ от Тебе́ по́мощі: Го́споди, Ісу́с Хри́сте, упра́ви ум мой і утверди́ се́рдце моє́ не о глагола́нії усте́н стужа́ти, но о ра́зумі глаголе́мих весели́тися, і приготови́тися на творе́ніє до́брих діл, я́же учу́ся, і глаголю́: да до́брими дíли просвіще́н, на су́ді де́сния Ти стра́ни прича́стник бу́ду со всíми ізбра́нними Твої́ми. Ни́ні у́бо, Влади́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, язи́ком воспою́, си́це глаголя́:

Блаже́н муж, íже не іде́…