Понеділок 15 Квітень 2024   Українська  /   Русский       Пошук    

Кафи́сма четирна́десятая

Псало́м 101

Моли́тва убо́гаго єгда́ уни́єт
і пред Бо́гом пролíєт мо́льбу свою́

 

2 Го́споди, усли́ши моли́тву мою́, і вопль мой к Тебí да при́йдет.

3 Не отврати́ лица́ Твоє́го от ме́не, во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мні у́хо Твоє́, во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро усли́ши м’я.

4 Зане́ іщезо́ша, я́ко дим, днíє мої́, і ко́сті моя́, я́ко суши́ло, сосхо́шася.

5 Уязве́н бих, я́ко трава́, і ісше́ се́рдце моє́, зане́ заби́х снíсти хліб мой.

6 От гла́са воздиха́нія моє́го прилпе́ кость моя́ пло́ті моє́й.

7 Уподоби́хся неяси́ті пусти́нной, бих, я́ко но́щний вран на ни́рищі.

8 Бдіх і бих, я́ко пти́ца, особя́щаяся на зді.

9 Вес день поноша́ху ми вра́зі мої́, і хваля́щії м’я мно́ю кленя́хуся.

10 Зане́ пе́пел, я́ко хліб, ядя́х, і пи́тіє моє́ с пла́чем растворя́х.

11 От лица́ гнíва Твоє́го і я́рости Твоє́я, я́ко возне́с, низве́ргл м’я єси́.

12 Днíє мої́, я́ко сінь, уклони́шася, і аз, я́ко сíно, іссхо́х.

13 Ти же, Го́споди, во вік пребива́єши, і па́м’ять Твоя́ в род і род.

14 Ти воскре́с ущедри́ши Сіо́на, зане́ вре́м’я ущедри́ти єго́, зане́ при́йде вре́м’я,

15 я́ко благоволи́ша раби́ Твої́ в ка́менії єго́, і персть єго́ ущедря́т.

16 І убоя́тся язи́ци íмене Госпо́дня, і всі ца́ріє зе́мстії — сла́ви Твоє́я.

17 Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сіо́на і яви́тся во сла́ві Своє́й.

18 Призри́ на моли́тву смире́нних, і не уничижи́ моле́нія їх.

19 Да напи́шется сíє в род ін, і лю́діє зижде́мії восхва́лят Го́спода,

20 я́ко при́зрі с висоти́ святи́я Своє́я; Госпо́дь с небесе́ на зе́млю призрí

21 усли́шати воздиха́ніє окова́нних, раздріши́ти сини́ умерщвле́нних,

22 возвісти́ти в Сіо́ні ім’я́ Госпо́днє, і хва́лу Єго́ — в Ієрусали́мі.

23 Внегда́ собира́тися лю́дем вку́пі, і царе́м, є́же работа́ти Господе́ві.

24 Отвіща́ Єму́ на путí крíпости Єго́: умале́ніє дній мої́х возвісти́ ми.

25 Не возведи́ мене́ во преполовле́ніє дній мої́х — в ро́ді ро́дов лíта Твоя́!

26 В нача́ліх Ти, Го́споди, зе́млю основа́л єси́, і дíла рук Твої́х сут небеса́.

27 Та поги́бнут, Ти же пребива́єши; і вся, я́ко ри́за, обетша́ют, і, я́ко оде́жду, свíєши їх — і ізміня́тся.

28 Ти же — То́йжде єси́, і лíта Твоя́ не оскудíют!

29 Сино́ве раб Твої́х вселя́тся, і сíм’я їх во вік іспра́вится!

 

Псало́м 102

Псало́м Дави́дові

 

1 Благослови́, ду́ше моя́, Го́спода, і вся вну́трняя моя́ — ім’я́ свято́є Єго́!

2 Благослови́, ду́ше моя́, Го́спода, і не забива́й всіх воздая́ній Єго́!

3 Очища́ющаго вся беззако́нія твоя́, ісціля́ющаго вся неду́ги твоя́.

4 Ізбавля́ющаго от істлíнія живо́т твой, вінча́ющаго тя ми́лостію і щедрота́ми.

5 Ісполня́ющаго во благи́х жела́ніє твоє́, обно́вится, я́ко орлу́, ю́ность твоя́.

6 Творя́й ми́лостиню Госпо́дь і суд всім оби́димим.

7 Сказа́ пу́ті Своя́ Мойсе́ові, сино́м Ізра́їлевим — хотíнія Своя́.

8 Щедр і Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в і Многоми́лостив.

9 Не до конца́ прогніва́єтся, ні во вік вражду́єт.

10 Не по безако́нієм на́шим сотвори́л єст нам, ні по гріхо́м на́шим возда́л єст нам.

11 Я́ко по висотí небе́сній от земля́ — утверди́л єст Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Єго́,

12 єли́ко отстоя́т восто́ци от за́пад — удали́л єст от нас беззако́нія на́ша.

13 Я́ко же щедри́т оте́ц сини́, ущедри́л єст Госпо́дь боя́щихся Єго́,

14 я́ко Той позна́ созда́ніє на́ше, пом’яну́, я́ко персть єсми́.

15 Члове́к — я́ко трава́, днíє єго́, я́ко цвіт се́лний, та́ко оцвіте́т,

16 я́ко дух про́йде в нем, і не бу́дет, і не позна́єт ктому́ мíста своє́го.

17 Ми́лость же Госпо́дня от вíка і до вíка на боя́щихся Єго́.

18 І пра́вда Єго́ на синíх сино́в, храня́щих завíт Єго́, і помня́щих за́повіді Єго́ твори́ти я.

19 Госпо́дь на небесí уготова́ престо́л Свой, і Ца́рство Єго́ всíми облада́єт.

20 Благословíте Го́спода, всі А́нгели Єго́, си́лнії крíпостію, творя́щії сло́во Єго́, усли́шати глас слове́с Єго́!

21 Благословíте Го́спода, вся́ Си́ли Єго́, слу́ги Єго́, творя́щії во́лю Єго́!

22 Благословíте Го́спода, вся дíла Єго́, на вся́ком мíсті влади́чествія Єго́! Благослови́, ду́ше моя́, Го́спода!

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

Псало́м 103

Псало́м Дави́дов о ми́рстім би́тії

 

1 Благослови́, ду́ше моя́, Го́спода! Го́споди Бо́же мой, возвели́чился єси́ зíло, во ісповіда́ніє і велелíпоту обле́клся єси́!

2 Одія́йся свíтом, я́ко ри́зою, пропина́яй не́бо, я́ко ко́жу.

3 Покрива́яй вода́ми преви́спрняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ніє Своє́, ходя́й на кри́лу вíтреню.

4 Творя́й А́нгели Своя́ ду́хи, і слу́ги Своя́ — огнь паля́щій.

5 Основа́яй зе́млю на тве́рді єя́, не прекло́нится во вік вíка.

6 Бе́здна, я́ко ри́за, одія́ніє єя́, на гора́х ста́нут во́ди.

7 От запріще́нія Твоє́го побíгнут, от гла́са гро́ма Твоє́го устраша́тся.

8 Восхо́дят го́ри, і нисхо́дят по́ля в мíсто, є́же основа́л єси́ їм.

9 Предíл положи́л єси́, єго́же не пре́йдут, нíже обратя́тся покри́ти зе́млю.

10 Посила́яй істо́чники в де́брех, посре́ді гор про́йдут во́ди.

11 Напая́ют вся звíря се́лния, ждут о́нагрі в жа́жду свою́.

12 На тих пти́ця небе́сния привита́ют, от сре́ди ка́менія дадя́т глас.

13 Напая́яй го́ри от преви́спрних Свої́х, от пло́да діл Твої́х наси́тится земля́.

14 Прозяба́яй па́жит ско́том і траву́ — на слу́жбу члове́ком: ізвести́ хліб от земля́.

15 І вино́ весели́т се́рдце члове́ку, умасти́ти лице́ єле́ом, і хліб се́рдце члове́ку укрíпит.

16 Наси́тятся дре́ва по́лная, ке́дри лива́нстії, ї́хже єси́ насади́л.

17 Ту пти́ця вогніздя́тся, єродíєво жи́лище облада́єт ї́ми.

18 Го́ри висо́кія є́ленем, ка́мень — прибіжи́ще за́яцем.

19 Сотвори́л єси́ луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой.

20 Положи́л єси́ тму — і бисть нощ, в не́йже про́йдут всі звíріє дубра́внії.

21 Ски́мни рика́юще восхити́ти, і іспроси́ти от Бо́га пи́щу себí.

22 Восія́ со́лнце — і собра́шася, і в ло́жах свої́х ля́гут.

23 Ізи́йдет члове́к на дíло своє́ і на діла́ніє своє́ до ве́чера.

24 Я́ко возвели́чишася дíла Твоя́, Го́споди, вся прему́дростію сотвори́л єси́, іспо́лнися земля́ тва́ри Твоє́я!

25 Сíє мо́ре вели́коє і простра́нноє, ту га́ди, ї́мже ність числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими.

26 Ту кора́бліє преплава́ют, змій сей, єго́же созда́л єси́ руга́тися єму́.

27 Вся к Тебí ча́ют, да́ти пи́щу їм во бла́го вре́м’я.

28 Да́вшу Тебí їм, соберу́т, отве́рзшу Тебí ру́ку, вся́ческая іспо́лнятся бла́гости.

29 Отвра́щшу же Тебí лице́ — возм’яту́тся, оти́меши дух їх — і іще́знут, і в персть свою́ возвратя́тся.

30 После́ши Дух Свой — і сози́ждутся, і обнови́ши лице́ землí.

31 Бу́ди сла́ва Госпо́дня во вíки, возвесели́тся Госпо́дь о дíлех Свої́х!

32 Призира́яй на зе́млю, і творя́й ю трясти́ся, прикаса́яйся гора́м — і воздимя́тся.

33 Воспою́ Господе́ві в животí моє́м, пою́ Бо́гу моє́му, до́ндеже єсм.

34 Да услади́тся Єму́ бе́сіда моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споді.

35 Да сконча́ются грíшници от земля́, і беззако́нници я́ко не би́ти їм. Благослови́, ду́ше моя́, Го́спода!

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

Псало́м 104

Алилу́я

 

1 Ісповіда́йтеся Господе́ві і призива́йте ім’я́ Єго́, возвістíте во язи́ціх діла́ Єго́!

2 Воспо́йте Єму́ і по́йте Єму́, повідíте вся чудеса́ Єго́!

3 Хвалíтеся о íмени свято́м Єго́, да возвесели́тся се́рдце íщущих Го́спода!

4 Взищíте Го́спода, і утвердíтеся, взищíте лица́ Єго́ ви́ну!

5 Пом’янíте чюдеса́ Єго́, я́же сотвори́, чудеса́ Єго́ і судби́ уст Єго́.

6 Сíм’я Авраа́мле — раби́ Єго́, сино́ве Іа́ковлі — ізбра́ннії Єго́.

7 Той — Госпо́дь Бог наш, по всей землí судби́ Єго́.

8 Пом’яну́ во вік завíт Свой, сло́во, є́же заповіда́ в ти́сяща ро́дов,

9 є́же завіща́ Авраа́му, і кля́тву Свою́ — Ісаа́ку.

10 І поста́ви ю Іа́кову в повелíніє, і Ізра́їлю — в завíт вíчен,

11 глаголя́: «Тебí дам зе́млю Ханаа́ню, у́же достоя́нія ва́шего».

12 Зане́ би́ти я ма́ли число́м, і не мно́ги, і прише́лци в ней,

13 і прейдо́ша от язи́ка в язи́к і от ца́рствія в лю́ди íни.

14 Не оста́ви члове́ка оби́діти їх, і обличи́ о них царя́:

15 «Не прикаса́йтеся помаза́нним Мої́м, і во Проро́ціх Мої́х не лукавну́йте!»

16 І призва́ глад на зе́млю, вся́ко утвержде́ніє хлíбноє сотри́.

17 Посла́ пред ни́ми члове́ка, в раба́ прода́н бисть Іо́сиф.

18 Смири́ша в око́вах но́зі єго́, желíзо про́йде душа́ єго́.

19 До́ндеже при́йде сло́во Єго́, сло́во Госпо́днє раждеже́ єго́.

20 Посла́ цар — і раздріши́ ї, князь людíй — і іспусти́ єго́.

21 Уста́ви єго́ господи́на до́му своє́му, і кня́зя всему́ стяжа́нію своє́му.

22 Наказа́ти кня́зя єго́, я́ко себе́, і ста́рця єго́ умудри́ти.

23 І вни́де Ізра́їль во Єги́пет, і Іа́ков пришелствова́ в зе́млю Ха́мову.

24 І возрасти́ лю́ди своя́ зíло, і укріпи́ я па́че враг їх.

25 Преврати́ се́рдце їх возненави́діти лю́ди Єго́, лесть сотвори́ти в рабíх Єго́.

26 Посла́ Мойсе́я, раба́ Своє́го, і Аа́рона, єго́же ізбра́ Себí.

27 Положи́ в них словеса́ зна́меній Свої́х і чуде́с Свої́х в землí Ха́мові.

28 Посла́ тму — і помрачи́, я́ко прегорчи́ша словеса́ Єго́.

29 Преложи́ во́ди їх во кров, і ізмори́ ри́би їх.

30 Воскипí земля́ їх жа́бами в сокро́вищих царе́й їх.

31 Рече́, і прийдо́ша пе́сія му́хи, і скни́пи во вся предíли їх.

32 Положи́ до́жди їх град, огнь попаля́ющ — в землí їх.

33 І порази́ виногра́ди їх і смо́кви їх, і сотри́ вся́ко дре́во предíл їх.

34 Рече́, і прийдо́ша пру́зі і гусе́ниця, ї́мже не бі числа́.

35 І снідо́ша вся́ку траву́ в землí їх, і поядо́ша всяк плод земля́ їх.

36 І порази́ вся́каго перве́нца в землí їх, от нача́тка вся́каго тру́да їх.

37 І ізведе́ їх со сре́бром і зла́том, і не бі в колíніх їх боля́й.

38 Возвесели́ся Єги́пет во ісхожде́нії їх, я́ко нападе́ страх їх на́ ня.

39 Распростре́ о́блак во покро́в їм, і огнь, є́же просвіти́ти їм но́щію.

40 Проси́ша, і прийдо́ша кра́стелі, і хлíба небе́снаго насити́ їх.

41 Разверзе́ ка́мень — і потеко́ша во́ди, потеко́ша в безво́дних рíки,

42 я́ко пом’яну́ сло́во свято́є Своє́, є́же к Авраа́му, рабу Своє́му.

43 І ізведе́ лю́ди Своя́ в ра́дості, і ізбра́нния Своя́ — в весе́лії.

44 І даде́ їм стра́ни язи́ков, і тру́ди лю́дій наслідова́ша,

45 я́ко да сохраня́т оправда́нія Єго́, і За́кона Єго́ вози́щут.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

По четирна́десятой кафи́смі

 

Трисвято́є і по О́тче наш. Тропарí покая́нні:

На́га до́брих діл обрíт м’я враг, стріло́ю гріхо́вною уязви́. Вра́чу душа́м і тíлом на́шим, я́зви душí моє́я ісціли́ і поми́луй м’я, Бо́же.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху.

Покая́нія не стяжа́х, нíже па́ки слез; сего́ ра́ди молю́ Тя, Спа́се: пре́жде конца́ обрати́ м’я і дару́й ми оставле́ніє гріхо́в, я́ко да ізба́влюся от му́ки.

І ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Нікто́же притіка́яй к Тебí посра́млен от Тебе́ отхо́дит, Пресвята́я Богоро́дице, но про́сит благода́ти, і приє́млет дар на по́лзу проше́нія.

Го́споди, поми́луй (четирдеся́т).

 

Моли́тва четирна́десятая

 

Го́споди! Я́ко Благ єси́ і Человіколю́бец, дару́й ми грíшному жи́тіє безгрíшно. Го́споди! Не оста́ви м’я во совíті враг мої́х, нíже отступи́ от мене́. Го́споди! Ізба́ви м’я от вся́каго одолíнія стра́стей і пале́нія сла́стей. Го́споди! Дажд ми ру́ку по́мощі, і утверди́ м’я во страх Твой. Го́споди! Дару́й ми плач і смире́ніє се́рдцу моє́му. Го́споди! Дару́й ми терпíніє во іскуше́ніїх і разсужде́ніє. Го́споди! Потреби́ от мене́ невíжество, разліне́ніє і окамене́ніє. Го́споди! Ізба́ви м’я от тлетво́рних сопряже́ній і сложе́ній злих по́мислов. Го́споди! Отжени́ от мене́ забве́ніє, нечу́вствіє і ума́ пліне́ніє. Го́споди! Покри́й м’я от бра́ні блу́дния, і вложи́ ми нена́висть ко сла́стем, і дару́й ми добродíтелноє пребива́ніє, і жи́тіє непости́дноє, і соверши́ стопи́ моя к діла́нію за́повідей Твої́х. Моли́твами Пречи́стая Влади́чиці на́шея Богоро́диці, і всіх Святи́х Твої́х, я́ко Благослове́н єси́ во вíки віко́в. Амíнь.