Понеділок 15 Квітень 2024   Українська  /   Русский       Пошук    

Кафи́сма шестна́десятая

Псало́м 109

Псало́м Дави́дові

 

1 Рече́ Госпо́дь Господе́ві моє́му: «Сіди́ оде́сную Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жіє нога́ма Твої́ма!»

2 Жезл си́ли после́т Ти Госпо́дь от Сіо́на, і удолíєши посре́ді враго́в Твої́х.

3 С Тобо́ю нача́лство в день си́ли Твоє́я во свíтлостех святи́х Твої́х. «Із чре́ва пре́жде денни́ця роди́х Тя!»

4 Кля́тся Госпо́дь і не раска́єтся: «Ти єси́ ієре́й во вíки по чи́ну Мелхиседе́кову».

5 Госпо́дь оде́сную Тебе́ сокруши́л єст в день гнíва Своє́го царя́.

6 Су́дит во язи́цех, іспо́лнит паде́нія, сокру́шит гла́ви на землí мно́гим.

7 От пото́ка на пу́ті пíєт, сего́ ра́ди вознесе́т главу́.

 

Псало́м 110

Алилу́я

 

1 Ісповíмся Тебí, Го́споди, всім се́рдцем мої́м, в совíті пра́вих і со́нмі.

2 Ве́лія дíла Госпо́дня, ізиска́на во всіх во́лях Єго́.

3 Ісповіда́ніє і велеліпота́ — дíло Єго́, і пра́вда Єго́ пребива́єт во вік вíка.

4 Па́м’ять сотвори́л єст чуде́с Свої́х, ми́лостив і щедр Госпо́дь.

5 Пи́щу дал єст боя́щимся Єго́, пом’яне́т во вік завíт Свій.

6 Крíпость діл Свої́х возвісти́л єст люде́м Свої́м, є́же да́ти їм достоя́ніє язи́к.

7 Дíла ру́ку Єго́ — íстина і суд, вíрні вся за́повіді Єго́,

8 утвержде́ні во вік вíка, сотворе́ні во íстинні і правотí.

9 Ізбавле́ніє посла́ люде́м Свої́м, заповіда́ во вік завíт Свой. Свя́то і стра́шно ім’я́ Єго́.

10 Зача́ло прему́дрости — страх Госпо́день, ра́зум же благ всім творя́щим єго́. Хва́ла Єго́ пребива́єт во вік вíка.

 

Псало́м 111

Алилу́я. Возвраще́нія Агге́ова і Заха́ріїна

 

1 Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́повідех Єго́ восхо́щет зíло.

2 Си́лно на землí бу́дет сíм’я єго́, род пра́вих благослови́тся.

3 Сла́ва і бога́тство в дому́ єго́, і пра́вда єго́ пребива́єт во вік вíка.

4 Восія́ во тмі світ пра́вим: ми́лостив, і щедр, і пра́веден.

5 Благ муж, щедря́й і дая́й, разсмо́трит словеса́ своя́ на су́ді, я́ко во вік не подви́гнется.

6 В па́м’ять вíчную бу́дет пра́ведник,

7 от слу́ха зла не убої́тся.

8 Гото́во се́рдце єго́ упова́ти на Го́спода. Утверди́ся се́рдце єго́, не убої́тся, до́ндеже возри́т на враги́ своя́.

9 Расточи́, даде́ убо́гим, пра́вда єго́ пребива́єт во вік вíка, рог єго́ вознесе́тся во сла́ві.

10 Грíшник у́зрит і прогніва́єтся, зуба́ми свої́ми поскреже́щет і раста́єт. Жела́ніє грíшника поги́бнет.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

Псало́м 112

Алилу́я. Но́вих людíй ізбра́ніє

 

1 Хвалíте, отро́ци, Го́спода, хвалíте ім’я́ Госпо́днє!

2 Бу́ди ім’я́ Госпо́днє благослове́но от ни́ні і до вíка!

3 От восто́к со́лнца до за́пад хва́лно ім’я́ Госпо́днє.

4 Висо́к над всíми язи́ки Госпо́дь, над небеси́ сла́ва Єго́!

5 Кто, я́ко Госпо́дь Бог наш?! На висо́ких живи́й,

6 і на смире́нния призира́яй, на небесí і на землí.

7 Воздвиза́яй от земля́ убо́га і от гно́їща вознося́й ни́ща,

8 посади́ти єго́ со кня́зі, со кня́зі людíй Свої́х.

9 Вселя́яй непло́дв во дом ма́тер, о ча́діх веселя́щуюся.

 

Псало́м 113

Алилу́я

 

1 Во ісхо́ді Ізра́їлеві от Єги́пта, до́му Іа́ковля — із людíй ва́рвар,

2 бисть Іуде́я святи́ні Єго́, Ізра́їль — о́бласть Єго́.

3 Мо́ре ви́ді — і побíже, Іорда́н возврати́ся восп’я́т!

4 Го́ри взигра́шася, я́ко о́вни, і хо́лми — я́ко а́гнци о́вчії.

5 Что ти бисть мо́ре, я́ко побíгло єси́, і тебí, Іорда́не, я́ко возврати́лся єси́ восп’ят?

6 Го́ри, я́ко взигра́стеся, я́ко о́вни, і хо́лми, я́ко а́гнци о́вчії?

7 От лица́ Госпо́дня подвиже́ся земля́, от лица́ Бо́га Іа́ковля,

8 обра́щшаго ка́мень во є́зера во́дная і несіко́мий — во істо́чники во́дния.

9 Не нам, Го́споди, не нам, но íмені Твоє́му дажд сла́ву о ми́лости Твоє́й і íстині Твоє́й,

10 да не когда́ реку́т язи́ци: «Где єст Бог їх?»

11 Бог же наш на небесí і на землí. Вся, єли́ка восхотí, сотвори́.

12 І́доли язи́ков — сре́бро і зла́то, дíла рук члове́ческих:

13 уста́ іму́т, і не глаголю́т, о́чі іму́т, і не ви́дят,

14 у́ші іму́т, і не сли́шат, но́здрі іму́т, і не обоня́ют,

15 ру́ці іму́т, і не ося́жут, но́зі іму́т, і не по́йдут, не возглася́т горта́нем свої́м.

16 Подо́бні їм да бу́дут творя́щії я, і всі надію́щіїся на́ ня.

17 Дом Ізра́їлев, упова́ на Го́спода: Помо́щник і Защити́тель їм єст!

18 Дом Аа́ронь, упова́ на Го́спода: Помо́щник і Защити́тель їм єст!

19 Боя́щіїся Го́спода упова́ша на Го́спода: Помо́щник і Защити́тель їм єст!

20 Госпо́дь пом’яну́в ни, благослови́л єст нас, благослови́л єст дом Ізра́їлев, благослови́л єст дом Аа́ронь.

21 Благослови́л єст боя́щияся Го́спода, мали́я с вели́кими.

22 Да прило́жит Госпо́дь на вас, на вас і на сини́ ва́ша.

23 Благослове́ні ви Господе́ві, сотво́ршему не́бо і зе́млю!

24 Не́бо небесе́ — Господе́ві, зе́млю же даде́ сино́м члове́ческим.

25 Не ме́ртвії восхва́лят Тя, Го́споди, ні всі низходя́щії во ад,

26 но ми, живíї, благослови́м Го́спода от ни́ні і до вíка!

 

Псало́м 114

Алилу́я

 

1 Возлюби́х, я́ко усли́шит Госпо́дь глас моле́нія моє́го,

2 я́ко приклони́ у́хо Своє́ мні, і во дні моя́ призову́.

3 Об’я́ша м’я бо́лізні сме́ртния, бíди а́дови обріто́ша м’я, скорб і бо́лізнь обріто́х, і ім’я́ Госпо́днє призва́х:

4 «О, Го́споди, ізба́ви ду́шу мою́!» Ми́лостив Госпо́дь і пра́веден, і Бог наш ми́луєт.

5 Храня́й младе́нця Госпо́дь: смири́хся, і спасе́ м’я.

6 Возврати́ся, ду́ше моя́, в поко́й твой, я́ко Госпо́дь бла́го сотвори́ тебí,

7 я́ко ізба́ви ду́шу мою́ от сме́рти, о́ці мої́ от слез і но́зі мої́ от поползнове́нія.

8 Благоугожду́ пред Го́сподем во стра́ні живи́х.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

Псало́м 115

Алилу́я

 

1 Вірова́х, тíмже возглагола́х, аз же смири́хся зíло.

2 Аз же ріх в іступле́нії моє́м: «Всяк члове́к лож!»

3 Что возда́м Господе́ві о всіх, я́же возда́л ми єст?

4 Ча́шу спасе́нія прийму́ і ім’я́ Госпо́днє призову́.

5 Моли́тви моя́ Господе́ві возда́м пред всíми людьми́ Єго́.

6 Че́стна пред Го́сподем смерть преподо́бних Єго́.

7 О Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой і син раби́ Твоє́я. Расто́ргл єси́ у́зи моя́.

8 Тебí пожру́ же́ртву хва́ли і в ім’я́ Госпо́днє призову́.

9 Моли́тви моя́ Господе́ві возда́м пред всíми людьми́ Єго́,

10 во дво́ріх до́му Госпо́дня, посре́ді тебе́, Ієрусали́ме.

 

Псало́м 116

Алилу́я

 

1 Хвалíте Го́спода, всі язи́ци, похвалíте Єго́, всі лю́діє,

2 я́ко утверди́ся ми́лость Єго́ на нас і íстинна Госпо́дня пребива́єт во вік!

 

Псало́м 117

Алилу́я

 

1 Ісповіда́йтеся Господе́ві, я́ко Благ, я́ко во вік ми́лость Єго́.

2 Да рече́т у́бо дом Ізра́їлев: я́ко Благ, я́ко во вік ми́лость Єго́.

3 Да рече́т у́бо дом Аа́ронь: я́ко Благ, я́ко во вік ми́лость Єго́.

4 Да реку́т у́бо всі боя́щіїся Го́спода: я́ко Благ, я́ко во вік ми́лость Єго́.

5 От ско́рби призва́х Го́спода, і услиша́ м’я во простра́нство.

6 Госпо́дь мні Помо́щник, і не убою́ся, что сотво́рит мні члове́к?

7 Госпо́дь мні Помо́щник, і аз возру́ на враги́ моя́.

8 Бла́го єст на́діятися на Го́спода, не́жели на́діятися на члове́ка.

9 Бла́го єст упова́ти на Го́спода, не́жели упова́ти на кня́зя.

10 Всі язи́ци обийдо́ша м’я, і íменем Госпо́дним противля́хся їм.

11 Обише́дше обийдо́ша м’я, і íменем Госпо́дним противля́хся їм.

12 Обийдо́ша м’я, я́ко пче́ли сот, і разгорíшася, я́ко огнь во те́рнії, і íменем Госпо́дним противля́хся їм.

13 Возринове́н, преклони́хся па́сти, і Госпо́дь прия́ть м’я.

14 Крíпость моя́ і пíніє моє́ — Госпо́дь, і бисть ми во спасе́ніє.

15 Глас ра́дости і спасе́нія в селе́ніїх пра́ведник, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу.

16 Десни́ца Госпо́дня вознесе́ м’я, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу.

17 Не умру́, но жив бу́ду, і повíм дíла Госпо́дня.

18 Пока́зуя наказа́ м’я Госпо́дь, сме́рти же не преда́л єст м’я.

19 Отверзíте мні вра́та пра́вди, і вшед в ня, ісповíмся Господе́ві.

20 Сíї вра́та Госпо́дня, пра́веднії вни́дут в ня.

21 Ісповíмся Тебí, я́ко усли́шал м’я єси́, і бил єси́ мні во спасе́ніє.

22 Ка́мень, єго́же небрего́ша зи́ждущії, сей бисть во гла́ву у́глу.

23 От Го́спода бисть си, і єст ди́вна во о́чію на́шею.

24 Сій день, єго́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуємся і возвеселíмся вонь.

25 О Го́споди, спаси́, о Господи, поспіши́!

26 Благослове́н гряди́й в ім’я́ Госпо́днє. Благослови́хом ви із до́му Госпо́дня.

27 Бог Госпо́дь, і яви́ся нам. Соста́віте пра́здник в украше́нних да́же до рого́в о́лтаревих.

28 Бог мой єси́ Ти, і ісповíм Ти ся, Бог мой єси́ Ти, і вознесу́ Тя. Ісповíмся Тебí, я́ко услиша́л м’я єси́ і бил єси́ мні во спасе́ніє!

29 Ісповіда́йтеся Господе́ві, я́ко Благ, я́ко во вік ми́лость Єго́!

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Бо́же (три́жди).

Го́споди, поми́луй (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

 

По шестна́десятой кафи́смі

 

Трисвято́є і по О́тче наш. Тропарí покая́нні:

На ло́жі гріхо́вном слежа́ мно́гими гріха́ми окраде́н, наде́жди спасе́нія не íмам, сном лíности ду́шу мою́ отягчи́х. Но Ти, Го́споди, Рожде́йся от Дíви, воздвигни́ м’я на пíніє і спаси́ м’я.

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху.

Хотя́й всім человíком спасти́ся і на пе́рвоє достоя́ніє приведе́ним би́ти, мно́гим милосе́рдієм убо́гую мою́ ду́шу посіти́, Го́споди, все жи́тіє блу́дно ізжди́вшую, і, я́ко блу́днаго, прийми́ м’я і поми́луй.

І ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́м. Амíнь.

Скве́рними оби́чаї ум мой іми́й оплете́н, Тебе́, Непоро́чную Дíву, Бо́жію Ма́тер молю́: от вся́кія м’я скве́рни очи́сти і спаси́ м’я.

Го́споди, поми́луй (четирдеся́т).

 

Моли́тва шестна́десятая

 

Бо́же мой, не оста́ви мене́, íбо многому́тноє волне́ніє жите́йскаго мо́ря ум мой возмуща́єт, і стрíли зла́го разбо́йника лука́вими по́мисли ду́шу мою́ порази́ша. Се бо зап’я́т бих умо́м і несми́слен сий во своє́м хотíнії, воверго́х себе́ во злосмра́дную ти́ну беззако́ній мої́х. Но очи́сти, спаси́, прости́ і поми́луй м’я, Человіколю́бче, зли́ми напа́стьми одержи́ма і тягото́ю нечая́нія обремене́нна, і уме́рша м’я душе́ю на Свой скот возми́ і на спасе́нний путь наста́ви. Утверди́ но́зі мої́ стоя́ти день і нощ пред Тобо́ю, і Твоє́я по́мощі усе́рдно іска́ти і Тебе́ хвали́ти і сла́вити вся дні живота́ моє́го і во вíки віко́в. Амíнь.